L’aplicació per a practicar operacions matemàtiques en pissarra digital i dispositius mòbils

Motiva als xiquets de 5 a 12 anys a millorar les seues habilitats de càlcul de manera entretinguda i progressiva. Per a casa i per al col·legi.

APP DE L’ALUMNE

A casa o en el col·legi
Prova-la gratis en el teu tableta o smartphone!

  

A casa o en el col·legi
Prova-la gratis en el teu tableta o smartphone!


APLICACIÓ DEL PROFESSOR

Per a ús en classe amb pissarra digital
Versió de prova per a PDI

Les teues habilitats matemàtiques van a enlairar-se!

Aula Itbook és un projecte didàctic destinat a desenvolupar i consolidar les habilitats de càlcul (sumar, restar, multiplicar i dividir), seguint els requeriments curriculars oficials de la LOMCE d’educació primària. Per a famílies, educadors i col·legis.

La gamificación com a eina educativa

Converteix la pràctica de l’aritmètica en un joc que incentiva la consecució d’objectius. Amb un temari dividit en xicotetes unitats en forma de proves que atorguen premis i reconeixements.

Preparada per a cada ritme d’aprenentatge

Aula permet atendre millor les necessitats dels xiquets amb més dificultats, aportant un plus de motivació en un ambient positiu. Els nivells poden repetir-se totes les vegades que siga necessari.

Motivació contínua per a seguir practicant

L’aplicació planteja una superació gradual de xicotets nivells i ofereix reforços positius i celebra cada operació resolta, animant al jugador per a continuar realitzant més operacions.

Avaluació del rendiment de cada alumne

L’aplicació arreplega la informació sobre el progrés de cadascun dels jugadors. Els professors disposen a més d’una web d’amb analítiques que registra l’avanç de cadascun dels alumnes de la seua classe.

Deu temes amb sis nivells de dificultat

L’objectiu de l’alumne és completar deu escenaris temàtics. A mesura que resol operacions, l’alumne avança en el seu recorregut per cada nivell, incentivat amb premis en forma de disfresses per al seu personatge.

1

SUMES SENSE PORTAR

Sumes amb dos i tres sumands entre un i tres dígits.

2

SUMMES PORTANT

Entre dos i tres sumands d’entre un i tres dígits.

3

RESTES SENSE PORTAR

Minuend i subtrahend entre un i tres dígits.

4

RESTES PORTANT

Minuend i subtrahend entre un i tres dígits.

5

MULTIPLICACIONS PER UN DÍGIT

Factors amb fins a tres dígits a dalt i un dígit a baix.

6

MULTIPLICACIONS PER DIVERSOS DÍGITS

Factors amb fins a cinc dígits a dalt i tres a baix.

7

DIVISIONS PER UN DÍGIT

Dividends entre un i quatre dígits amb gradació de divisors.

8

DIVISIONS PER DIVERSOS DÍGITS

Dividends entre quatre i sis dígits amb gradació de divisors fins a tres dígits.

9

OPERACIONS AVANÇADES

Summes, restes, multiplicacions i divisions avançades

10

OPERACIONS AMB DECIMALS

Summes, restes, multiplicacions i divisions avançades amb decimals

Amb exercicis infinits, des dels 5 als 12 anys

Aula Itbook acompanya als alumnes durant tota l’educació primària, des que aprenen les primeres sumes senzilles fins que s’enfronten a la divisions avançades amb decimals. Aula mai s’esgota: Es poden repetir els 60 nivells les vegades que es vulga, perquè un algorisme genera operacions diferents cada vegada que es comença.

1

Aplicació per al professor

______________

PISSARRA DIGITAL

L’aplicació permet al professor dinamitzar les classes de matemàtiques capturant l’atenció dels alumnes, fomentant la participació durant la pràctica dels algorismes de càlcul. S’instal·la en l’equip de sobretaula del professor per a projectar-ho en la pissarra digital durant les classes. No requereix de connexió web per al seu funcionament. Compatible amb tots els sistemes operatius (Windows, Mac o Linux).

1

Aplicació per al professor

______________

PISSARRA DIGITAL

L’aplicació permet al professor dinamitzar les classes de matemàtiques capturant l’atenció dels alumnes, fomentant la participació durant la pràctica dels algorismes de càlcul. S’instal·la en l’equip de sobretaula del professor per a projectar-ho en la pissarra digital durant les classes. No requereix de connexió web per al seu funcionament. Compatible amb tots els sistemes operatius (Windows, Mac o Linux).

2

‘App’ per als alumnes

______________

TABLETS I MÒBILS

Els xiquets poden practicar les operacions en qualsevol lloc des d’una app que s’instal·la en qualsevol dispositiu mòbil. Cada alumne pot personalitzar la seua aplicació creant el seu propi avatar protagonista amb l’aparença i indumentària que trie. Les famílies poden donar-se d’alta com a usuari a través del sistema de registre, la qual cosa permet que les dades sobre el progrés dels xiquets es conserven encara que es desinstal·le l’el app, o l’alumne realitze els exercicis en diferents dispositius.

  

2

‘App’ per als alumnes

______________

TABLETS I MÒBILS

Els xiquets poden practicar les operacions en qualsevol lloc des d’una app que s’instal·la en qualsevol dispositiu mòbil. Cada alumne pot personalitzar la seua aplicació creant el seu propi avatar protagonista amb l’aparença i indumentària que trie. Les famílies poden donar-se d’alta com a usuari a través del sistema de registre, la qual cosa permet que les dades sobre el progrés dels xiquets es conserven encara que es desinstal·le l’el app, o l’alumne realitze els exercicis en diferents dispositius.


3

Web de registre i analítiques

______________

ACCÉS ONLINE

Els professors podran portar un seguiment dels progressos dels seus alumnes a través d’una pàgina web a la qual accedeix amb una contrasenya personal, ja que poden lliurar a cada alumne un codi individual de registre en el app. D’aquesta manera el docent pot supervisar des de la web l’avanç individual de cadascun dels seus alumnes. La web d’analítiques de cada professor permet la creació d’aqueixos codis juntament amb les instruccions perquè les famílies ho introduïsquen de manera senzilla des de l’aplicació o des de qualsevol navegador.

3

Web de registre i analítiques

______________

ACCÉS ONLINE

Els professors podran portar un seguiment dels progressos dels seus alumnes a través d’una pàgina web a la qual accedeix amb una contrasenya personal, ja que poden lliurar a cada alumne un codi individual de registre en el app. D’aquesta manera el docent pot supervisar des de la web l’avanç individual de cadascun dels seus alumnes. La web d’analítiques de cada professor permet la creació d’aqueixos codis juntament amb les instruccions perquè les famílies ho introduïsquen de manera senzilla des de l’aplicació o des de qualsevol navegador.

4

Vídeos explicatius

______________

profersor_libens_aitanaAula Itbook inclou una col·lecció de vídeos animats de 60 segons de durada, protagonitzats pel professor Libens i la professora Aitana, que el seu objectiu és explicar, pas a pas, com es resol un tipus d’operació o un concepte bàsic d’aritmètica. Els vídeos està inclosos en l’aplicació del professor, però també en el app de tabletas i mòbils. Perquè els alumnes i també perquè els pares recorden com es resolen les operacions i puguen ajudar als seus fills en la seua educació.

4

Vídeos explicatius

______________

profersor_libens_aitanaAula Itbook inclou una col·lecció de vídeos animats de 60 segons de durada, protagonitzats pel professor Libens i la professora Aitana, que el seu objectiu és explicar, pas a pas, com es resol un tipus d’operació o un concepte bàsic d’aritmètica. Els vídeos està inclosos en l’aplicació del professor, però també en el app de tabletas i mòbils. Perquè els alumnes i també perquè els pares recorden com es resolen les operacions i puguen ajudar als seus fills en la seua educació.

5

Quaderns en paper

______________

La versió en paper d’Aula Itbook reprodueix l’itinerari de 10 escenaris amb 6 nivells que ofereix l’aplicació. Es tracta d’una col·lecció de 10 quaderns, cadascun d’ells amb un tipus d’operació en dificultat creixent, adaptats a les necessitats de la LOMCE. Converteix les explicacions en vídeo del professor Libens i la professora Aitana en senzills gràfics, i manté l’esperit lúdic de l’aprenentatge i la pràctica de les operacions matemàtiques gràcies a la mescla d’exercicis i jocs-recompenses. Per als professors que també vulguen que els seus alumnes practiquen l’aritmètica amb llapis i paper.

5

Quaderns en paper

______________

La versió en paper d’Aula Itbook reprodueix l’itinerari de 10 escenaris amb 6 nivells que ofereix l’aplicació. Es tracta d’una col·lecció de 10 quaderns, cadascun d’ells amb un tipus d’operació en dificultat creixent, adaptats a les necessitats de la LOMCE. Converteix les explicacions en vídeo del professor Libens i la professora Aitana en senzills gràfics, i manté l’esperit lúdic de l’aprenentatge i la pràctica de les operacions matemàtiques gràcies a la mescla d’exercicis i jocs-recompenses. Per als professors que també vulguen que els seus alumnes practiquen l’aritmètica amb llapis i paper.

Provat per professors i alumnes

La metodologia d’Aula Itbook ha comptat amb l’assessorament pedagògic de mestres d’educació primària que l’han provat intensament en els seus col·legis, amb un panell de més d’un centenar d’alumnes.

Recerca i millores 

Des de l’inici de les proves amb l’aplicació en les aules, hem realitzat canvis i introduït noves característiques gràcies a les observacions dels professors després del treball diari en classe amb alumnes de 6 a 11 anys.

Els resultats

Els estudis demostren grans millores en l’aprenentatge de matemàtiques, i un gran impacte en l’autoestima i confiança dels alumnes/as, amb un augment generalitzat del temps diari dedicat a la pràctica de les operacions.

Eficaç per a les necessitats especials

Aula Itbook ha permès un gran avanç en el rendiemiento amb xiquets/as amb hiperactivitat, trastorns de conducta i d’atenció i en xiquets com a poca competència amb l’idioma d’ensenyament (desplaçats).

APP DE L’ALUMNE

A casa o en el col·legi
Prova-la gratis en el teu tableta o smartphone!

  

APLICACIÓ DEL PROFESSOR

Per a ús en classe amb pissarra digital
Versió de prova per a PDI

Amb les il·lustracions de

Pintachan_1

APP DEL ALUMNO

A casa o en el col·legi
Prova-la gratis en el teu tableta o smartphone!


APLICACIÓN DEL PROFESOR

Per a ús en classe amb pissarra digital
Versió de prova per a PDI

Amb les il·lustracions de

Pintachan_1

Un projecte de:

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma per al sector educatiu

CONTACTE
info@aulaitbook.es

960656202 / 669141263

VALÈNCIA
Edifici Las Naves.
Juan Verdeguer, 16. 46024

PORT DE SAGUNT
Cámara de Comercio
Av 9 d’Octubre, 82. 46520

BARCELONA
Edifici CREC.
Carrer de Blesa, 27. 08004

Sol·licite’ns més informació: